Slovník

 

A

Audience Reaction Team 

 • tým čtyř až pěti účastníků události, kteří zprostředkovávají případné dotazy publika na hlavního řečníka (moderátora), díky kterému se stydlivé publikum dočká odpovědi

 

Audiokonference

 • neboli telefonní/video konference umožňující více lidem z různých koutů světa vzájemnou komunikaci

 

B

Banquet

 • slavnostní večeře často spojená s ceremoniálem pro důležité klienty, často pořádané na počest určitého člověka

 

Brainstorming

 • přípravná fáze akce probíhající v eventové agentuře, ze které vzejde finální návrh realizace eventu

 

Budget

 • finanční náklady na pořádání eventů vyčíslené detailním rozpočtem akce

 

C

Catering

 • jedná se o službu gastronomického charakteru zahrnující primárně zajištění kvalitního servisu jídla a pití na vašem eventu

 

Corporate event

 • firemní či korporátní události je tou správnou volbou jak odměnit zaměstnance a to jak teambuildingem, školením nebo firemním večírkem

 

D

Debarasing

 • jedná se o zajištění úklidu na akci, zejména použitého nádobí z cateringových stolů

 

Dekorátor

 • profesionální společnost, která zajišťuje výzdobu prostor a vykouzlí tak příjemnou atmosféru

 

E

Event

 • jedná se o marketingový nástroj, který může mít mnoho podob. Ať už jde o událost zaměřenou na VIP klienty, teambuilding, školení, firemní akci, otevření nové prodejny nebo uspořádání svatby

 

Evaluace

 • hodnocení hostů po skončení akce je výborným nástrojem k získání zpětné vazby s možností pozitivně i negativně zhodnotit celkový koncept události

 

H

Hostesky

 • na dobu konání akce se stávají tváří vaší firmy nebo vašeho produktu. Mohou se podílet na hladkém průběhu eventu např. vítáním hostů a předáváním welcome drinků nebo mohou být součástí promo týmu přímo komunikujícího se zákazníky

 

I

Indoor

 • pojem označující formy propagace a eventů konaných ve vnitřním prostředí, který může být showroom, autosalon, nákupní centrum apod.

 

Itinerář

 • rozvrh nebo harmonogram konané události napomáhající dodržet celkový koncept události

 

K

Kongresové centrum

 • ideální místo pro konání workshopu, školení, prodejní výstavy, oslav nebo koncertů. Často disponujících komplexním zázemím pro eventy a firemní akce co do velikosti sálů a místností, vybavení, cateringu, ubytování a dalších.

 

Konference

 • setkání osob řešících na jednom místě konkrétní téma

 

M

Manažer eventu

 • vedoucí pracovník, který se stará o personál a hladký průběh akce

 

N

Newsletter

 • pojem označující komunikační nástroj, kterým zajistíme dostatečnou propagaci eventu a oslovíme cílovou skupinu potenciálních hostů. Po eventu můžeme newsletter využít jako formu poděkování nebo jako nástroj pro zpětnou vazbu hostů

 

O

Opening

 • zahajovací událost je skvělou příležitostí jak klientům a zákazníkům představit nové prostory vašeho businessu

 

Outdoor

 • pojem označující formy propagace a eventů konaných ve venkovním prostředí

 

P

Portýr

 • pracovník, který pomůže hostům vaší firemní akce s orientací v prostoru, parkováním a přistavením vašeho vozu

 

Product launch

 • ideálním řešením pro představení nového výrobku je tzv. product launch, díky kterému máte možnost přilákat nové zákazníky a začít tak novou etapu vašeho businessu

 

R

Road show

 • specifický typ eventu, který slouží k představení nového produktu, jsou realizovány v zajímavých lokalitách a většinou spojeny s testováním produktu ve formě předváděcích jízd apod.

 

S

Scénář eventu

 • detailní časový harmonogram specifikující posloupnost programu eventu, vystupujících atd. Díky kvalitně zpracovanému scénáři bude mít vaše firemní akce spád bez zbytečných prodlev

 

Security

 • tým bezpečnostních specialistů zabezpečujících akci, ochranu hostů a jejich majetku

 

Speaker

 • řečník a moderátor provázející účastníky programem eventu, který vytváří pohodovou atmosféru na akci

 

Sport event

 • firemní akce konaná za účelem poděkování zaměstnancům nebo oslavy výročí v podobě sportovního utkání či kolektivních her jako je lasergame nebo paintball

 

V

Varieté

 • zábavný program pro účastníky vylepšující atmosféru události, kouzelník, zpěvák nebo komik ozvláštní vaší akci

 

VIP event

 • tato událost je ideální volbou pro všechny společnosti, které chtějí oslovit velmi důležité zákazníky, důležitý marketingový nástroj pro zvýšení a udržení loajality klíčových zákazníků

 

W

Workshop

 • typ vzdělávací firemní události zaměstnanců, ať už odborný seminář nebo klasická výuka, díky tomuto typu události zdokonalíte znalosti a dovednosti zaměstnance ve vašem businessu

 

Z

Zesilovač

 • zvukové zařízení, díky kterému se úroveň zvuku zvýší a zajistí tak tu správnou atmosféru na vaší akci